Educco Forma SL

info@educco.com

(+34) 611 44 64 74

Oferim cursos d’anglès empresarial i cursos especialitzats per a professionals a l’àrea de Barcelona i en línia. Els nostres clients són de l’administració pública i del sector privat, i oferim cursos per a grups, empreses i particulars.

L’empresa es va fundar a partir d’una associació entre els fundadors Eugene Ryder i Mike Pritchard, que van respondre a la necessitat de cursos basats en mòduls i centrats en objectius, per ajudar els nostres clients a millorar el seu nivell d’anglès alhora que gestionaven les demandes de les seves carreres i responsabilitats professionals. A partir de 2007, i a través de diferents iteracions, Educco ha desenvolupat una àmplia cartera de clients i ha estat representada per un equip de professors nadius qualificats, experimentats i dedicats.

El nostre mètode d’organització dels cursos per mòduls permet als nostres professor(e)s la flexibilitat d’impartir els seus cursos com els ve millor, adaptant-se a les necessitats de cada classe, alhora que manté uns objectius clars que permeten als estudiants avaluar i apreciar el seu progrés, i avançar en el curs pels nivells establerts del MECR.

Els nostres cursos són presencials, en línia i mixtes. Combinem la fluïdesa de tenir el professor a classe en persona, juntament amb exercicis en línia i tasques que treballen conjuntament dins dels continguts del curs.

Si vols saber més sobre com pots millorar el teu anglès, a nivell individual o per al personal de la teva empresa, posa’t en contacte amb nosaltres.

Ofrecemos cursos de inglés de negocios y cursos especializados para profesionales en el área de Barcelona y online. Nuestros clientes se encuentran en la administración pública y el sector privado, y ofrecemos cursos para grupos, empresas y particulares.

La compañía se estableció a partir de una asociación entre los fundadores Eugene Ryder y Mike Pritchard, quienes respondieron a la necesidad de cursos basados ​​en módulos y centrados en objetivos, para ayudar a nuestros clientes a mejorar su nivel de inglés y, al mismo tiempo, gestionar las demandas de sus carreras y responsabilidades profesionales. Desde 2007 en adelante y a través de diferentes iteraciones, Educco ha desarrollado una amplia cartera de clientes y ha sido representada por un equipo de profesores nativos calificados, experimentados y dedicados.

Nuestro método de cursos basados ​​en módulos permite a los profesores la flexibilidad de impartir sus cursos como mejor les parezca, adaptándose a las necesidades de cada clase, manteniendo al mismo tiempo objetivos claros que permitan a los estudiantes evaluar y apreciar su progreso, y avanzar en el curso por los niveles establecidos del MCER.

Nuestros cursos son presenciales, en línea y combinados. Combinamos la fluidez de tener al profesor en clase en persona, junto con ejercicios y tareas en línea que funcionan en conjunto dentro de los contenidos del curso.

Si desea saber más sobre cómo puede mejorar su inglés, a nivel individual o para el personal de su espacio de trabajo, comuníquese con nosotros.